Χλωριούχο νάτριο 0,9% twist-off για εκπλύσεις

Για χειρουργικές, ουρολογικές, οφθαλμικές εκπλύσεις, καθώς και για εκπλύσεις καθετήρων

ΠεριγραφήΔιάλυμα έκπλυσης 1000 ml.Ενεργά συστατικάΧλωριούχο νάτριο 0,9%.ΚατηγορίαΙατροτεχνολογικά ΠροϊόνταΦύλλο οδηγιών χρήσηςΧλωριούχο νάτριο 0,9%

CE 0653. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις για τη σήμανση CE.
Κατασκευαστής: DEMO ABEE

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάλυση / αραίωση φαρμακευτικών προϊόντων;
Πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν και δεν ενδείκνυται για διάλυση / αραίωση φαρμακευτικών προϊόντων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ενέσιμο.

Για πόσο διάστημα διατηρείται μετά το άνοιγμα;
Το προϊόν είναι μιας χρήσης. Μετά το άνοιγμα, οποιαδήποτε ποσότητα δεν έχει χρησιμοποιηθεί πρέπει να απορρίπτεται.